Aktuelnosti

SPORAZUM O SARADNJI ČETIRI PIJACE IZ VOJVODINE

24.02.2021.


U prostorijama JKP „Tržnica“ Novi Sad, uz poštovanje svih epidemioloških mera, potpisan je sporazum o saradnji novosadskog, somborskog i dva subotička preduzeća koja upravljaju pijacama u ovim gradovima.

Sporazum su potpisali Uroš Lončar, VD direktora JKP „Tržnica“ Novi Sad, Dejan Ljubisavljević, direktor JKP „Subotičke pijace“ Subotica, Branislav Joka, direktor AD „Tržnica“ Subotica i Goran Nonković, direktor JKP „Prostor“ Sombor.

Sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji potpisnici su se obavezali na međusobnu poslovnu saradnju u cilju postizanja što boljih rezultata u obavljanju osnovnih delatnosti preduzeća i poslovanju na domaćem tržištu.

„ Plan nam je najpre razvijanje različitih oblika saradnje, za početak u smislu razmene informacija, znanja i iskustava u pogledu poslovanja, ali kasnije i kroz saradnju na popularizaciji pijačne delatnosti, organizovanju zajedničkih manifestacija, edukaciji stanovništva o pijačnoj delatnosti, zdravstvenoj bezbednosti hrane i slično, i konačno kroz razvoj softverskih projekata u vezi sa organizacijom, naplatom i kontrolom pijačne delatnost, kao i primena novih procesa rada. Za JKP „Tržnica“ Novi Sad od izuzetne važnosti je saradnja sa drugim preduzećima, razmena iskustava i primera dobre prakse koji će doprineti da na najbolji način poslovanje preduzeća unapredi, a ovakav vid umrežavanja od velike je koristi za sve nas“ – izjavio je Uroš Lončar, VD direktora JKP „Tržnica“ Novi Sad.

Ova preduzeća su i u aktivnom članstvu u Poslovnom udruženju „Pijace Srbije“ u okviru kojeg sarađuju sa drugim pijačnim upravama u Srbiji na razvoju i unapređenju pijačne delatnosti u Republici Srbiji.

 

Uroš Lončar, VD direktora JKP „Tržnica“ Novi Sad


Pijace

Kontakt

Adresa direkcije

21101 Novi Sad

Žike Popovića 4

Tel: +381 (0)21 48 08 555

Faks: +381 (0)21 48 08 560

E-mail: informisanje@nstrznica.co.rs

E-mail: trznicans@gmail.com

Služba za komercijalne poslove

Tel: +381 (0)21 48 08 521

Tel: +381 (0)21 48 08 518

Služba za odnose sa javnošću

Tel: +381 (0)21 48 08 523

Pišite nam

Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.