Kontakt osobe

Uroš Lončar

Uroš Lončar

direktor


e-mail: office@nstrznica.co.rs

biografija: preuzmite PDF

Radovan Radojčić

Radovan Radojčić

izvršni direktor


e-mail: rradojcic@nstrznica.co.rs

biografija: preuzmite PDF

Duško Korica

Duško Korica

pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove


e-mail: dkorica@nstrznica.co.rs

Danko Petrušić

Danko Petrušić

pomoćnik direktora za poslove na pijacama, zdravstvenu zaštitu i bezbednost na radu


e-mail: office@nstrznica.co.rs

Dejan Praščević

Dejan Praščević

pomoćnik direktora za tehničke poslove


e-mail: dprascevic@nstrznica.co.rs

Branislav Bogaroški

Branislav Bogaroški

pomoćnik direktora za pravne i opšte poslove


e-mail: bbogaroski@nstrznica.co.rs

prof. dr Sanda Nastić

prof. dr Sanda Nastić

Pomoćnica direktora za upravljanje projektima, marketing i odnose sa javnošću


e-mail: snastic@nstrznica.co.rs

Nadzorni odbor JKP "Tržnica" Novi Sad

Drago Stojičić, predsednik

biografija: preuzmite PDF

Članovi

Sara Novaković

biografija: preuzmite PDF

Igor Škorić

biografija: preuzmite PDF

Lice zaduženo za pristup informacijama od javnog značaja

Marko Arsenijević

adresa: Žike Popovića 4, Novi Sad
telefon: + 381(0)21 48 08 555
e-mail: infoodjavnogznacaja@nstrznica.co.rs

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti

Vlado Ivanović

adresa: Žike Popovića 4, Novi Sad
telefon: +381 (0)21 48 08 555
e-mail: office@nstrznica.co.rs

Lice zaduženo za rodnu ravnopravnost

Ana Pataki

adresa: Žike Popovića 4, Novi Sad
telefon: + 381(0)21 48 08 555
e-mail: apataki@nstrznica.co.rs

Kontakt

Adresa direkcije

21101 Novi Sad

Žike Popovića 4

Tel: +381 (0)21 48 08 555

Faks: +381 (0)21 48 08 560

E-mail: office@nstrznica.co.rs

E-mail: trznicans@gmail.com

Služba za komercijalne poslove

Tel: +381 (0)21 48 08 521

Tel: +381 (0)21 48 08 518

Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova

Služba za odnose sa javnošću

Tel: +381 (0)21 48 08 523

Pišite nam

Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.