ћирилица  |  latinica  

Tržnica danasJavno komunalno preduzeće "Tržnica" je savremeno organizovano preduzeće, koje kroz upravljanje, komunalno opremanje, uređivanje i izgradanju pijaca obavlja svoju osnovnu delatnost obezbeđivanja uslova za redovno, kvalitetno i raznovrsno snabdevanje građana svežim životnim namirnicama i robom široke potrošnje.

Sa oko 190 zaposlenih radnika organizovanih u pet sektora (Sektor za ekonomsko-finansijske poslove, Sektor za investicije, održavanje i higijenu , Sektor za pravne i opšte poslove, Sektor za marketing i odnose sa javnošću i Sektor za poslove na pijacama, zdravstvenu zaštitu i bezbednost na radu) brinući o deset pijaca smeštenih na užoj teritoriji grada Novog Sada, JKP "Tržnica" je po standardima poslovanja jedna od najrazvijenijih pijačnih uprava u Srbiji.

Osmišljavanjem i ostvarivanjem ambicioznog razvojnog programa usaglašavanja kvaliteta usluga, savremenog izgleda i funkcionisanja novosadskih pijaca sa visokim standardima, iskustvima i tendencijama u svetu, iskrena nam je namera da time ne narušimo vekovni značaj i smisao pijaca na ovim prostorima, koje sem funkcije snabdevanja, zadovoljavaju potrebu građana za okupljanjem, sretanjem sa prijateljima, posrednim kontaktom sa selom i time predstavljaju mesta odvijanja svojevrsnog tradicionalnog rituala.

Pored svoje osnovne delatnosti, odlukama rukovodstva i Nadzornog odbora, JKP "Tržnica" finansijski pomaže humanitarne i druge akcije koje su u interesu svih građana, sportske kolektive, kulturne i mnoge druge manifestacije.