Tržnica danas


Javno komunalno preduzeće "Tržnica" je savremeno organizovano preduzeće, koje kroz upravljanje, komunalno opremanje, uređivanje i izgradnju pijaca obavlja svoju osnovnu delatnost obezbeđivanja uslova za redovno, kvalitetno i raznovrsno snabdevanje građana svežim životnim namirnicama i robom široke potrošnje. Sa oko 190 zaposlenih radnika organizovanih u pet sektora (Sektor za ekonomsko-finansijske poslove, Sektor za investicije, održavanje i higijenu , Sektor za pravne i opšte poslove, Sektor za marketing i odnose sa javnošću i Sektor za poslove na pijacama, zdravstvenu zaštitu i bezbednost na radu) brinući o deset pijaca smeštenih na užoj teritoriji grada Novog Sada, JKP "Tržnica" je po standardima poslovanja jedna od najrazvijenijih pijačnih uprava u Srbiji.
Osmišljavanjem i ostvarivanjem ambicioznog razvojnog programa usaglašavanja kvaliteta usluga, savremenog izgleda i funkcionisanja novosadskih pijaca sa visokim standardima, iskustvima i tendencijama u svetu, iskrena nam je namera da time ne narušimo vekovni značaj i smisao pijaca na ovim prostorima, koje sem funkcije snabdevanja, zadovoljavaju potrebu građana za okupljanjem, sretanjem sa prijateljima, posrednim kontaktom sa selom i time predstavljaju mesta odvijanja svojevrsnog tradicionalnog rituala.
Pored svoje osnovne delatnosti, odlukama rukovodstva i Nadzornog odbora, JKP "Tržnica" finansijski pomaže humanitarne i druge akcije koje su u interesu svih građana, sportske kolektive, kulturne i mnoge druge manifestacije.

Kontakt


Adresa direkcije

21101 Novi Sad

Žike Popovića 4

Tel: +381 (0)21 48 08 555

Faks: +381 (0)21 48 08 560

E-mail: office@nstrznica.co.rs

E-mail: trznicans@gmail.com

Služba za komercijalne poslove

Tel: +381 (0)21 48 08 521

Tel: +381 (0)21 48 08 518

Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova

Služba za odnose sa javnošću

Tel: +381 (0)21 48 08 523

0800/111-125 (besplatan poziv)

Pišite nam

Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.