Tržnica kroz istoriju

Nastao prvenstveno kao vojna postaja, kao i sva granična mesta Novi Sad je vremenom postajao sve zanimljivije stecište interesa i okupljanja trgovaca raznom robom, naročito prehrambenim proizvodima. Uporedo sa razvojem grada i uvećavanjem broja stanovnika, razvijala se zanatska i posebno trgovačka delatnost. Proglašavanje Novog Sada slobodnom kraljevskom varoši 01. februara 1748. godine podrazumevalo je da grad prvi put dobija pravo na raspolaganje prikupljenom pijačarinom. Istorijski podaci govore da organizovana trgovina prehrambenim proizvodima datira s kraja XVIII i početka XIX veka, na vašarištima koja su se nalazila na mestima današnje Futoške i Temerinske ulice, što predstavlja preteču pijaca u današnjem smislu te reči.


Od pijaca koje danas postoje u Novom Sadu najranije se pominje Riblja pijaca, koja se na današnjoj lokaciji nalazi od sredine XIX veka. Centralna gradska pijaca za prodaju poljoprivrednih proizvoda nalazila se u drugoj polovini XIX veka na mestu današnjeg Trga slobode i duž Zmaj Jovine ulice. Narastanjem ponude i potražnje, ovaj prostor postaje tesan, pa se ova pijaca početkom XX veka seli na lokaciju današnje Futoške pijace oko 1906. godine i prostor koji zauzima današnja Temerinska pijaca u godinama nakon I svetskog rata.

Ubrzanim razvojem Novog Sada od druge polovine XIX veka i njegovim prerastanjem u administrativni, privredni i kulturni centar današnje AP Vojvodine, narastala je i potreba za sve organizovanijim snabdevanjem stanovništva prehrambenim poljoprivrednim proizvodima. Tako je 25. juna 1952. godine osnovana Gradska komunalna ustanova "Tržnica", nastala spajanjem tadašnje tri postojeće pijačne uprave.


Današnje Javno komunalno preduzeće "Tržnica" organizovano je odlukom Skupštine grada Novog Sada 19. maja 1994. godine, čime mu je povereno na upravljanje osam pijaca na teritoriji grada Novog Sada. To su Limanska, Riblja, Futoška, Temerinska, Najlon, Kvantaška, Satelitska i Detelinarska pijaca.

Kontakt


Adresa direkcije

21101 Novi Sad

Žike Popovića 4

Tel: +381 (0)21 48 08 555

Faks: +381 (0)21 48 08 560

E-mail: office@nstrznica.co.rs

E-mail: trznicans@gmail.com

Služba za komercijalne poslove

Tel: +381 (0)21 48 08 521

Tel: +381 (0)21 48 08 518

Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova

Služba za odnose sa javnošću

Tel: +381 (0)21 48 08 523

0800/111-125 (besplatan poziv)

Pišite nam

Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.