Normativna akta


Preuzmite dokumente
Zaštita podataka o ličnosti

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih

Javne nabavke

Statut JKP Trznica.pdf

Odluka o uskladjivanju Odluke o organizovanju JKP Trznica Novi Sad.pdf

Pravilnik o uzbunjivanju.pdf

Plan mera za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti za 2024. godinu.PDF

Odluka o uredjivanju i odrzavanju pijaca-preciscen tekst (Sl. list Grada Novog Sada, br. 282000, 42010, 132014 i 502017, Sl. glasnik RS, br. 1042017 - odluka.pdf

Odluka o pijacnom redu poslednja (Sl. list Grada Novog Sada, br. 282006, 312006 - ispr. i 282011).pdf

20221230 Plan upravljanja rizicima.pdf

Kodeks ponašanja zaposlenih u JKP Tržnica Novi Sad.pdf

20230313 Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja.pdf

Pijace

Kontakt


Adresa direkcije

21101 Novi Sad

Žike Popovića 4

Tel: +381 (0)21 48 08 555

Faks: +381 (0)21 48 08 560

E-mail: office@nstrznica.co.rs

E-mail: trznicans@gmail.com

Služba za komercijalne poslove

Tel: +381 (0)21 48 08 521

Tel: +381 (0)21 48 08 518

Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova

Služba za odnose sa javnošću

Tel: +381 (0)21 48 08 523

0800/111-125 (besplatan poziv)

Pišite nam

Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.