Izveštaj o poslovanju


Preuzmite dokumente
2017 Finansijski izvestaj.pdf

2017 Izvestaj o realizaciji PP 2017.pdf

2017 Program Poslovanja izmena.pdf

2017 Program Poslovanja.pdf

2017 Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP TRŽNICA Novi Sad za period I-III 2017. godine.pdf

2017 Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP Tržnica Novi Sad za period I-VI 2017. godine.pdf

2017 Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP Tržnica Novi Sad za period I-IX 2017. godine .pdf

2017 Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP TRŽNICA Novi Sad za period I - XII 2017. godine.pdf

Srednjeročni program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Tržnica Novi Sad za period 2017-2021.pdf

Dugoročni program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Tržnica Novi Sad za period 2017-2027.pdf

Pijace

Kontakt

Adresa direkcije

21101 Novi Sad

Žike Popovića 4

Tel: +381 (0)21 48 08 555

Faks: +381 (0)21 48 08 560

E-mail: informisanje@nstrznica.co.rs

E-mail: trznicans@gmail.com

Služba za komercijalne poslove

Tel: +381 (0)21 48 08 521

Tel: +381 (0)21 48 08 518

Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova

Služba za odnose sa javnošću

Tel: +381 (0)21 48 08 523

Pišite nam

Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.