Izveštaj o poslovanju


Preuzmite dokumente
2020 Program poslovanja.pdf

Odluka o izmeni Programa poslovanja JKP Tržnica Novi Sad za 2020. godinu.pdf

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP Tržnica Novi Sad za period od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine.pdf

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP Tržnica Novi Sad za period 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.pdf

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP Tržnica Novi Sad za period od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine.pdf

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP Tržnica Novi Sad za period od 1.01.2020. do 31 .12.2020.pdf

Izvestaj o realizaciji programa poslovanja za 2020. god.pdf

Pijace

Kontakt

Adresa direkcije

21101 Novi Sad

Žike Popovića 4

Tel: +381 (0)21 48 08 555

Faks: +381 (0)21 48 08 560

E-mail: informisanje@nstrznica.co.rs

E-mail: trznicans@gmail.com

Služba za komercijalne poslove

Tel: +381 (0)21 48 08 521

Tel: +381 (0)21 48 08 518

Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova

Služba za odnose sa javnošću

Tel: +381 (0)21 48 08 523

Pišite nam

Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.