Izveštaj o poslovanju


Preuzmite dokumente
Program poslovanja JKP Tržnica Novi Sad za 2021. godinu.pdf

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP Tržnica Novi Sad za period 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021. godine.pdf

Odluka o izmenama programa poslovanja za 2021. godinu.pdf

Pijace

Kontakt

Adresa direkcije

21101 Novi Sad

Žike Popovića 4

Tel: +381 (0)21 48 08 555

Faks: +381 (0)21 48 08 560

E-mail: informisanje@nstrznica.co.rs

E-mail: trznicans@gmail.com

Služba za komercijalne poslove

Tel: +381 (0)21 48 08 521

Tel: +381 (0)21 48 08 518

Služba za odnose sa javnošću

Tel: +381 (0)21 48 08 523

Pišite nam

Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.