Izveštaj o poslovanju


Preuzmite dokumente
2018 Program Poslovanja.pdf

2018 Program Poslovanja izmena.pdf

2018 Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP Tržnica Novi Sad za period I-III 2018. godine.pdf

2018 Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP Tržnica Novi Sad za period I-VI 2018.godine.pdf

2018 Izveštaj o realizaciji program poslovanja JKP Tržnica Novi Sad za period I-IX 2018. godine.pdf

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 31.12.2018..pdf

Izvestaj o realizaciji Programa poslovanja za 2018. godinu.pdf

Finansijski Izveštaj za 2018. godinu.pdf

Pijace

Kontakt

Adresa direkcije

21101 Novi Sad

Žike Popovića 4

Tel: +381 (0)21 48 08 555

Faks: +381 (0)21 48 08 560

E-mail: informisanje@nstrznica.co.rs

E-mail: trznicans@gmail.com

Služba za komercijalne poslove

Tel: +381 (0)21 48 08 521

Tel: +381 (0)21 48 08 518

Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova

Služba za odnose sa javnošću

Tel: +381 (0)21 48 08 523

Pišite nam

Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.